کارت هدیه

کارت هدیه:

خرید هدیه برای پرسنل/مشتریان/دوستان و… همواره یکی از دغدغه‌های افراد و سازمان‌ها بوده است، آلتین کارت  با ارایه‌ی کارت‌های هدیه با کاربری آسان و فراهم‌آوردن امکان انتخاب انواع خدمات، خدمات نوین را در راستای ارایه‌ی تسهیلات ویژه‌ی همکاری به‌کار گرفته است